Hyva kompresori i pumpe

Home » Hyva kompresori i pumpe
Hyva distributer kompresora i pumpi Blackmer-Mouvex

Hyva je zvanični predstavnik Mouvex-Blackmer, proizvođača kompresora i pumpi za istovar materijala iz silos (zatvorenih) prikolica.

Materijali koji se mogu istovarati su tečnost, polutečnost, građevinski materijali, plastični materijali, stočna hrana…