Pobjeda

Pobjeda d.d. Tešanj je osnovana 1954. godine. Osnovni proizvodni program Pobjede su pumpe za ulje i vodu teretnih vozila i setovi rezervnih dijelova pumpi, a kao dopunski proizvodni program čini: pumpe za ulje i vodu putničkih vozila, hidraulične pumpe (pumpe visokog pritiska), elemente kočionoih sistema, dijelove pumpi, dijelove traktora i drugih transportnih uređaja, klizne prstenaste zaptivače, zupčanike, komplet prečistače ulja, kao i usluge mašinske i termičke obrade, transporta i špedicije.

Tvornica trenutno proizvodi cca 90 tipova pumpi za ulje i isto toliko pumpi za vodu, programa Mercedes-Benz, IVECO, Deutz, MAN, Perkins, SCANIA, UTB, FAMOS i IMR-Beograd. Glavni kupci su prodavci dijelova za motore u Njemačkoj, Egiptu, Turskoj, UAE, Južnoj Africi, Sloveniji i Italiji.

Proširenje tržišta obuhvata i proizvođače traktora i kamiona u republikama bivše Jugoslavije…