Meritor

Meritor je osnovan 1909. godine. Sa oko 9.000 zaposlenih u 18 zemalja sa uspjehom zadovoljava promjenjive potrebe klijenata i osigurava njihov uspješan rad.