Novi dobavljači

12 Decembar 2014

FIM d.o.o. je danas sklopio ugorvor sa dva nova dobavljača: SAMPA en HYVA. Zidove firme krase dva nova sertifikata ovlastenog distributera.