3D geometrija trapa (optika trapa)

23 Decembar 2014

FIM Servis posjeduje kompjuterski sistem 3D tehnologije sa CCD kamerama poslednje generacije za pregled geometrije vozila, kao trenutno najsavremeniji uređaj na svetskom tržištu. Podešavanje trapa se vrši na fabrički predviđene specifikacije vozila, čime se postiže stabilnost vozila i racionalna potrošnja guma kao i goriva.
Geometrija je obavezna nakon svake zamjene ključnih dijelova trapa (krajnice, spone, kugle, ramena, amortizeri itd.), te prilikom promjene guma.

Sve informacije možete dobiti u našem servisu u PJ Blažuj.