Cojali

Cojali je svoju proizvodnju počeo 1991. godine u mjestu Campo de Criptana, Španija.
Istraživanje, razvoj i inovacije temelji su na kojima se gradi COJALI. Paleta proizvoda: ventilator, ventilatori s elektroničkim upravljanjem, ventili s elektro-pneumatskim upravljanjem, automatski ključevi kočnice, nove ECU za e-ABS prikolice i poluprikolice, dijagnostički alati – JALTEST …

Više na Cojali