Posjeta Automechanika Istambul 2015

19 April 2015

Na poziv firmi iz Turske sa kojima FIM d.o.o. ima poslovnu saradnju, delegacija firme je posjetila sajam Automechanika Istambul 2015. Na obostrano zadovoljstvo poslovna saradnja će biti nastavljena i dalje.

Ostvareni su kontakti i sa novim proizvođačima iz autoindustrije gdje se razgovaralo o plasmanu njihovih proizvoda na područje Bosne i Hercegovine, a nadamo se da će neki biti i konkretno realizovani.